500 Lat Reformacji !

Renesansowa ideologia „Ad fontes” (Powrót do źródeł) nadała kierunek poszukiwań podstaw chrześcijaństwa w Piśmie Świętym. Za symboliczny początek Reformacji przyjmuje się ogłoszenie 31 października 1517 roku przez Marcina Lutra, zakonnika i wykładowcę na Uniwersytecie w Wittenberdze 95 tez wzywających do reformy nauki o odpustach oraz życia religijnego w Kościele.