Cel Fundacji

Głównymi celami fundacji są:

  • poprawa jakości życia obywateli poprzez powrót do chrześcijańskich wartości.
  • Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć misyjnych w kraju i za granicą
  • Organizowanie i prowadzenie programów szkoleniowych
  • Dostarczanie do domów literatury ewangelizacyjnej dla dorosłych, młodzieży i dzieci.