Chcę pomóc !

Wiele osób z którymi mamy kontakt wyraziło pragnienie uczestnictwa w dystrybucji nazych traktatów ewangelizacyjnych w swoim regionie. Cieszymy się z każdej osoby, która wyraziła chcęć pomocy. Poniżej przedstawiamy trzy sposoby, w jakie można w tym dziele uczestniczyć: modlitwę, dystrybucja, dary materialne.