Co to jest dobra nowina

Ewangelia z definicji to dobra nowina. Mówi nam o tym że my nie musimy umierać za swój grzech, Pan Jezus Chrystus umarł za nasz grzech na krzyżu i zmartwychwstał 3-go dnia. My musimy tylko w to uwierzyć, pokutować i oddać mu swoje życie. Stając się dzieckiem Bożym otrzymujemy żywot wieczny z Bogiem w Niebie.

Oto kilka sposobów tłumaczenia Ewangelii na podstawie różnych wersetów z Pisma Świętego.

accessories_text_editor gnome_emblem_photos  film_reel
Droga Rzymska Ilustracja na podstawie Matrixa  Miernik Dobra
Kogo Bóg będzie karał  Komiks Spadające talerze
Krótka Ewangelia  Syn Kapłana
Sąd
Przez krew
Nowonarodzenie
List do Ciebie