Kogo Bóg będzie karał –

2.Największy grzech

2 List Świętego Pawła do Tesaloniczan 1:8 „W ogniu płomienistym wymierzając karę tym którzy nie znają Boga, oraz tym którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa”
Tekst ten mówi nam o tym, że Bóg będzie wymierzał karę ludziom za:

1. Odrzucanie znajomości Boga .

2. Nieposłuszeństwo ewangelii Pana Jezusa.

 

ad.1. Są ludzie którzy nie uznają że Bóg istnieje i wierzą że Świat sam z siebie powstał.

Bóg dał nam 2 objawienia. Jedno ogólne dotyczy tego co widzimy,

List Św. Pawła do Rzymian 1:19-20 „Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.”

a drugie dotyczy szczegółowego Objawienia tzn. Słowa Bożego Biblii, która bardzo dokładnie opisuje nam Boga kim On jest i co dla nas zrobił przez Pana Jezusa.

ad.2 Są też tacy, którzy uznają że jest Bóg który stworzył cały świat, ale nie chcą być posłuszni ewangelii. Są to ludzie którzy uważają się za wystarczająco dobrych i nie potrzebują ofiary Jezusa.

Bóg zrobił wszystko ze swojej strony, abyśmy my mogli być zbawieni: Posłał swojego syna Jezusa na Ziemię, aby poniósł na krzyżu twoje grzechy i umarł za nie choć On sam był bez winy, a potem zmartwychwstał 3-go dnia. Teraz ty jedynie co musisz zrobić to przyjąć jego ofiarę:

Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i nie potrafisz przestać grzeszyć.Proś o wybaczenie swoich grzechów tych wszystkich które pamiętasz. Zaproś Pana Jezusa do swojego serca i do swojego życia aby to ON zaczął nim teraz kierować.

 

Jeśli pomimo wszystko nie chcesz skorzystać z jego ofiary to nie ma dla ciebie ratunku. Bóg wie, że od kiedy Adam zgrzeszył my także grzeszymy i ostatecznie to za grzech nas będzie karał. Ale On wszystko zrobił ze swojej strony ty tylko musisz to przyjąć. Zrobisz to?