Krótka Ewangelia

(12)Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. 1 List Świętego Jana 5:12-13

Jeżeli posiadasz Syna Bożego w swoim sercu, znaczy jeśli zaprosiłeś go do swojego życia i poddałeś się pod Jego działanie, to masz żywot wieczny.

Jeżeli go nie masz i umrzesz bez Niego, to nie ma dla ciebie ratunku od piekła.

Czy chcesz aby Jezus się stał twoim Panem i zbawicielem?

Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i nie potrafisz przestać grzeszyć. Proś o wybaczenie swoich grzechów tych wszystkich które pamiętasz. Zaproś Pana Jezusa do swojego serca i do swojego życia aby to ON zaczął nim teraz kierować. Powiedz to wszystko w modlitwie.

Jeśli twoje słowa były szczere, Pan Jezus wypełni twoje serce i dzięki pracy Ducha Świętego będzie ci pokazywał co należy zmienić. Bóg da ci nowe serce i nową naturę, która nie będzie już lubić grzeszyć. Jeśli tylko się potkniesz i zgrzeszysz będziesz mógł od razu przyjść z tym do Pana Jezusa a on ci odpuści twe przewinienia.

Z Bożego Słowa z 1 listu Świętego Jana 5:13 dowiadujemy się że możemy być pewni swojego zbawieniaTo napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

 

I co dalej?

1. Czytaj Biblię każdego dnia przez co będziesz lepiej poznawał swojego zbawiciela (sugerowana jest Ewangelia według Świętego Jana- ukazuje Jezusa jako Boga) 1 List Świętego Piotra 2:2 „Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.”

2. Módl się każdego dnia i rozmawiaj z Bogiem. List Świętego Pawła do Filipian 4:6-7 „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”

3. Miej społeczność z innymi ludźmi, którzy także należą do Pana Jezusa, aby pomogli ci wzrastać duchowo.

4. Mów innym co Pan Jezus dla ciebie uczynił i jak ciebie zmienia.