Dystrybucja

Jeżeli chcielibyście Państwo uczestniczyć w dystrybucji naszych traktatów ewangelizacyjnych w różnych regionach Polski. Prosimy o kontakt.

 

„A idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!” Ewangelia św. Mateusza 4,18-19

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.” Ewangelia św. Marka 16,15