List do Ciebie

Moje drogie dziecko,

Może mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko. Ps 139,1
Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Ps 139,2
Znam twoje ścieżki. Ps 139,3
Nawet włosy na Twojej głowie są policzone… Mt 10,29-31
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. 1 Mjż 1,27
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dz 17,28
Jesteś z mojego rodu. Dz 17,28
Znalazłem cię, jeszcze zanim się począłeś. Jr 1,4-5
Wybrałem Cię, gdy planowałem stworzenie świata. Ef 1,11-12
Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane
w mojej księdze. Ps 139,15-16
Wyznaczyłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce,
gdzie będziesz mieszkał. Dz 17,26
Cudownie cię stworzyłem. Ps 139,13
Ukształtowałem cię w łonie twojej matki. Ps 139,13
Byłem twoją podporą od urodzenia, pomocą twoją od łona matki twojej. Ps 71,6
Mój obraz był przedstawiony niewłaściwie przez tych,
którzy mnie nie znają. Jn 8,41-44
Nie jestem oddalony i rozgniewany, ale jestem pełen miłości. 1 Jn 4,16
Pragnę wylać na ciebie swoją miłość. 1 Jn 3,1
Ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja twoim ojcem. Jn 3,1
Oferuję ci więcej niż mógł ci dać twój ziemski ojciec. Mt 7,11
Ponieważ jestem doskonałym ojcem. Mt 5,48
Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie. Jak 1,17
Ja o ciebie dbam i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Mt 6,31-33
Moje plany dotyczące twojej przyszłości zawsze
wypełnione są nadzieją. Jr 29,11
Ponieważ umiłowałem cię miłością wieczną. Jr 31,3
Moje myśli o tobie są niezliczone jak ziarna piasku
na brzegu morza. Ps 139,17-18
Cieszę się tobą ze śpiewaniem. Sof 3,17
Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić. Jr 32,40
Ponieważ jesteś moją drogocenną własnością. 2 Mojż 19,5
Z całego serca i z całej duszy pragnę cię osadzić. Jr 32,41
Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne. Jr 33,3
Jeśli będziesz mnie szukać z całego serca, znajdziesz mnie. 5 Mojż 4,29
Rozkoszuj się mną, a dam ci, czego pragnie serce twoje. Ps 37,4
Ponieważ to ja daję tobie te pragnienia. Flp 2,13
Mogę uczynić więcej niż sobie wyobrażasz. Ef 3,20
Ponieważ ja jestem twoją największą zachętą. 2 Tes 2,16-17
Jestem także Ojcem, który pociesza cię we wszystkich
twoich kłopotach. 2 Kor 1,3-4
Kiedy twoje serce złamane, jestem tobie bliski. Ps 34,18
Tak jak pasterz niesie owcę, tak ja noszę cię blisko mego serca. Iż 40,11
Pewnego dnia otrę wszelką łzę z twoich oczu. Obj 21,3-4
I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi. Obj 21,3-4
Jestem twoim Ojcem i kocham cię tak, jak ukochałem Syna, Jezusa. Jn 17,26
Ponieważ w Jezusie objawiła się moja miłość do ciebie. Jn 17,26
On jest odbiciem mojej istoty. Hbr 1,3
Przyszedł pokazać, że jestem za tobą, a nie przeciwko tobie. Rz 8,31
Oraz powiedzieć, że twoich grzechów nie liczę. 2 Kor 5,18-19
Jezus umarł, abyś ty mógł dostąpić pojednania. 2 Kor 5,18-19
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie. Jn 4,10
Oddałem wszystko, co kocham, żeby zyskać twoją miłość. Rz 8,31-32
Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna, Jezusa, przyjmiesz mnie. 1 Jn 2,23
Już nic nie oddzieli cię od mojej miłości. Rz 8,38-39
Wróć do domu, a ja wydam w niebie największe przyjęcie. Łk 15,7
Zawsze byłem Ojcem i zawsze będę Ojcem. Ef 3,14-15
Pytam cię: czy chcesz być moim dzieckiem? Jn 1,12-13
Czekam na ciebie. Łk 15,11-32

Kocham Cię!
…Twój Tato, Bóg Wszechmocny!

List do Ciebie – możesz zobaczyć w formacie video – zobacz